Wybory samorządowe

Rodzaje wyborów w Polsce

glosowanie

Struktura funkcjonowania państwa polskiego określana jest przez szereg ustaw oraz aktów prawnych, w tym najważniejszy czyli konstytucja. W konstytucji można się dowiedzieć, że wybory, jakie odbywają się w Polsce mają kilka rodzajów.

Pierwszym z nich są wybory prezydenckie, które odbywają się co 5 lat, chyba że wynikną nieprzewidziane sytuacje, które mogą je przyspieszyć. Kolejnym rodzajem są wybory parlamentarne czyli takie, w których Polacy wybierają członków Sejmu oraz głosują na poszczególne partie. Następnie odbywają się wybory samorządowe, które – podobnie jak parlamentarne – mają miejsce co 4 lata. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej mają miejsce również wybory do Parlamentu Europejskiego.

23.01.2012. 15:40

Najbliższe wybory samorządowe w Polsce

dziewczyna

W polskiej ordynacji wyborczej istnieją zapisy, które określają daty organizowania każdych wyborów. Zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe są organizowane raz na 4 lata. Jednak jest to oficjalny zapis, gdyż – w przypadku wyborów parlamentarnych – mogą one być ogłoszone wcześniej, na mocy decyzji prezydenta, który może ogłosić datę nowych wyborów w razie niepowodzenia, w kwestii stworzenia rządu czy koalicji rządzącej.

Wybory samorządowe odbywają się raz na cztery lata, ostatnie wybory tego typu w Polsce miały miejsce w 2010 roku, a kolejne odbędą się w 2014 roku. Aby móc zagłosować, należy spełnić kilka warunków, w tym posiadać dowód, iż ukończyło się 18. rok życia, zameldowanie na terenie danej miejscowości oraz brak wpisu o karach ustanowionych prawomocnym wyrokiem.

11.01.2012. 15:02

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W wyborach do samorządów mamy obowiązek wybrać przedstawicieli naszych miejscowości, a zatem miast, powiatów czy gmin. W większych miastach wybór, jakiego należy dokonać dotyczy prezydenta miasta. Ze względu na podział administracyjny, w wyborach samorządowych wybieramy – oprócz wspomnianych prezydentów miast – również radnych. Mieszkańcy mniejszych miejscowości wybierają burmistrzów i wójtów.

Niezwykle istotną częścią tych wyborów jest powołanie na stanowiska radnych, którzy mają na celu reprezentowanie interesów poszczególnych grup społecznych. Wybory do samorządów mają za ustanowienie władz we wszystkich organach administracyjnych na terenach miast, powiatów czy gmin. W ramach wyborów samorządowych odbywają się też wybory do sejmików wojewódzkich.

05.01.2012. 10:23


Extra

Blogroll

Pisanieprac.org